Đừng nói rằng bạn đã đọc những cuốn sách. Hãy chứng tỏ rằng thông qua chúng bạn đã học cách tư duy tốt hơn, trở nên một người trầm tư hơn, phán đoán tốt hơn. Chúng rất hữu ích, nhưng sẽ là một sai lầm tồi tệ, nếu cho rằng người ta tiến bộ bằng cách đơn giản “ngốn” những cuốn sách. (Nghệ thuật sống – Epictetus)
SÁCH ĐÃ ĐỌC

Năm 2023

Năm 2022

Năm 2021

Năm 2020

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2016