Một cuốn sách tuyệt vời dành cho những ai yêu  lập trình máy tính, khoa học máy tính. Cuốn sách là cẩm nang cho những người muốn đi chuyên sâu về lập trình máy tính, nhưng cũng dành cho những người muốn hiểu hơn về cách vận hành bên trong của máy tính.Cuốn sách được chia thành 2 quyển.

Greate_code_V1

Quyển 1 với tiêu đề Understanding the machine giúp ta hiểu về cách tổ chức và vận hành bên trong của máy tính, bao gồm cả nền tảng toán học.

Greate_code_V2

Quyển 2 với tiêu đề Thinking low-level, writing high-level giúp ta trang bị các kiến thức để viết code một cách hiệu quả và tối ưu dựa vào các kiến thức ở quyển 1.

Quyển 1 có thể download tại đây.

Quyển 2 có thể download tại đây.

Lưu ý: chỉ dùng với mục đích chia sẻ, không mục đích thương mại.