Tên: Trần Ngọc Minh. Năm sinh: 1984.

Sở thích: đọc sách, lập trình, viết lách (với tiếng Việt và cả tiếng Anh trên các cộng đồng như DZone hay CodeProject). Thời gian rỗi thích học tại freeCodeCamp , KhanAcademy và nhiều nguồn khác. Gặp vấn đề khó thì hay “cầu viện” Stack Overflow, Reddit.

Có thể biết thêm thông tin về tôi qua facebook, email, GitHub, Medium, Goodreads