Tên: Trần Ngọc Minh. Năm sinh: 1984.

Sở thích: đọc sách, lập trình, viết lách. Thời gian rỗi thích học tại freeCodeCamp hay KhanAcademy. Gặp vấn đề khó thì hay “cầu viện” Stack Overflow.

Thần tượng: Steve Jobs, Albert Einsteinrất nhiều người.

Chuyên ngành: công nghệ .NET, thiết kế và lập trình web, v.v.

Hướng nghiên cứu: mobile, AI,…

Thành viên: DZone, CodeProject

Có thể biết thêm thông tin về tôi qua facebook, email, GitHub, Medium