Tên: Trần Ngọc Minh. Năm sinh: 1984.

Sở thích: đọc sách, lập trình, viết lách (với tiếng Việt và cả tiếng Anh trên các cộng đồng như DZone hay CodeProject). Thời gian rỗi thích học tại freeCodeCamp hay KhanAcademy. Gặp vấn đề khó thì hay “cầu viện” Stack Overflow.

Thần tượng: Steve Jobs, Albert Einsteinrất nhiều người.

Chuyên ngành: công nghệ .NET, thiết kế và lập trình web, v.v.

Hướng nghiên cứu: mobile, AI,…

Có thể biết thêm thông tin về tôi qua facebook, email, GitHub, Medium