Tên: Trần Ngọc Minh. Năm sinh: 1984.

Sở thích: đọc sách, lập trình, viết lách về chủ đề công nghệ thông tin (với tiếng Việt và cả tiếng Anh trên các cộng đồng như DZone hay CodeProject). Thời gian rỗi thích học tại freeCodeCamp , KhanAcademy và nhiều nguồn khác. Gặp vấn đề khó thì hay “cầu viện” Stack Overflow, Reddit.

Có thể biết thêm thông tin về tôi qua Facebook, Email, GitHub, Medium, Goodreads, YouTube.

Một số cam kết tôi sẽ thực hiện trong năm 2020:

  • Xuất bản các bài viết vào thứ 4 và chủ nhật mỗi tuần
  • Đọc 2 cuốn sách (1 tiếng Việt, 1 tiếng Anh) mỗi tháng
  • Đăng ít nhất một bài viết đến các cộng đồng như DZone hay CodeProject mỗi tháng