Tên: Trần Ngọc Minh. Năm sinh: 1984.

Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, lập trình máy tính, viết lách.

Thần tượng: Steve Jobs, Albert Einstein.

Chuyên ngành: ngôn ngữ lập trình (VB, C#, Java), ADO.NET, thiết kế web, lập trình web.

Hướng nghiên cứu: web semantic, cloud computing, mobile,…

Thành viên: www.dzone.com