Tên: Trần Ngọc Minh. Năm sinh: 1984.

Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, lập trình máy tính, viết lách.

Thần tượng: Steve Jobs, Albert Einstein.

Chuyên ngành: công nghệ .NET, thiết kế và lập trình web, v.v.

Hướng nghiên cứu: web semantic, cloud computing, mobile, AI,…

Thành viên: www.dzone.com

Có thể biết thêm thông tin về tôi qua facebook, email, GitHub