Tên: Trần Ngọc Minh. Năm sinh: 1984.

Sở thích: đọc sách, lập trình, viết lách về chủ đề công nghệ thông tin (với tiếng Việt và cả tiếng Anh trên các cộng đồng như DZone hay CodeProject). Thời gian rỗi thích học tại freeCodeCamp , KhanAcademy và nhiều nguồn khác. Gặp vấn đề khó thì hay “cầu viện” Stack Overflow, Reddit.

Có thể biết thêm thông tin về tôi qua Facebook, Email, GitHub, Medium, Goodreads, YouTube.