Đây là cuốn sách khác mà tôi đọc nói về việc tận dụng không gian mạng (Internet và những dịch vụ) để thể hiện bản thân sao cho thú vị. Cuốn đầu tiên là  Phớt lờ tất cả & bơ đi mà sống của Hugh Macleod (chủ nhân trang web thú vị https://www.gapingvoid.com/blog/team-members/hugh-macleod/  xuất phát điểm là một blog cá nhân vào thời blog bắt đầu trở thành một trong những công cụ thể hiện và chia sẻ ý tưởng được sử dụng rộng rãi nhất –  một trong những nguồn cảm hứng để tôi lập ra website này).

Giống như Hugh Macleod, Austin Kleon cũng thành công nhờ không gian mạng, đã có một blog cá nhân nổi tiếng (https://austinkleon.com/ ) và không ngạc nhiên khi ông đã viết nhiều cuốn sách làm sao (How to) để thành công trong môi trường Internet. 3 cuốn sách nổi tiếng nhất được dịch sang tiếng Việt:

  • Nghệ thuật PR bản thân (Nguyên tác: Show Your Work): Làm sao để thể hiện mình thật ấn tượng trên không gian mạng
  • Nghệ thuật “đánh cắp ý tưởng” (Nguyên tác: Steal Like An Artist): Làm sao để có được ý tưởng và thể hiện sáng tạo
  • Cứ làm đi (Nguyên tác: Keep Going): Làm sao để duy trì cảm hứng, động lực.

Nghiện mạng, nghiện facebook, nghiện tiktok,…là mặt trái của không gian mạng nhưng nếu được khai thác một cách thông minh, có định hướng sẽ mang lại những hiệu quả không hề nhỏ. Điều này cần sự học hỏi, sự “đánh cắp” ý tưởng từ các bậc thầy như Austin Kleon hay Hugh Macleod.