Ai cũng nghĩ rằng thế kỉ 20 sẽ là thế kỉ của sự chắc chắn và xác định, nhưng trớ trêu thay, nó lại kết thúc trong bất định, mơ hồ và hoài nghi. Cuốn sách này gồm những câu chuyện nói lên sự thay đổi đó, đồng thời nói lên sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của nhân loại.Mỗi chương sách sẽ nói về cái bất định trong thế giới của khoa học, nghệ thuật, kinh tế, xã hội, v.v. và góp phần trả lời, ở một khía cạnh nào đó, cho những câu hỏi phức tạp của nhân loại: Tôi là ai? Tôi biết gì? Là con người nghĩa là thế nào?

Ghi chú của tôi >