Đây là danh sách (còn cập nhật lại trong tương lai) những người Thầy của tôi trong lĩnh vực chuyên môn hay trong các lĩnh vực khác trong cuộc sống như kĩ năng sống, phát triển cá nhân,… Họ là những người tôi chưa từng gặp trong thực tế, chỉ là tình cờ khi đang tìm kiếm các chủ đề quan tâm trên mạng Internet hoặc khi đọc được những cuốn sách của họ. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng những cuốn sách của họ, những bài viết của họ trên blog đã giúp tôi rất nhiều trong chuyên môn cũng như trong các lĩnh vực khác. Danh sách gồm:

Các vị Thầy chuyên môn

Phát triển tư duy

Suy ngẫm

Phong cách sống

Kết nối