Chuyên gia Scott Hanselman đã cung cấp một danh sách dài các công cụ hỗ trợ nhà phát triển và người dùng, nhất là người dùng Windows.

Tham khảo danh sách tại đây.

Hiện tại, tôi cũng đang sử dụng một số công cụ miễn phí cho việc học tập, chia sẻ:

Kinh nghiệm sử dụng công cụ

Thiết kế và lập trình website

Chuyển mã từ VB sang C# và ngược lại

Học ngôn ngữ lập trình

Làm việc với Regular Expression

Làm việc với LINQ

Thực thi mã Java, C#, VB,… trực tuyến

Cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh

(vẫn còn cập nhật)