C# và Python là những ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất trên thế giới và vẫn đang không ngừng phát triển. Tuy nhiên, trong các bảng xếp hạng các ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất thì C# và Python thường không nằm trong top 3. C# thì còn ‘kén’, Python thì quá ‘cởi mở’ với các nền tảng khác…

Xem chi tiết >