Một chuyên gia Java viết về cách sử dụng .NET Standard cho việc phát triển ứng dụng mobile. Một tham khảo hữu ích cho những ai bắt đầu sử dụng nền tảng .NET.

Xem chi tiết >