Chuyên gia Scott Hanselman đã có những chia sẻ về cách tham chiếu đến các assemblies từ .NET Core và .NET Framework.

Xem chi tiết >