Quan điểm của chuyên gia về việc có nên dạy và dạy như thế nào ngôn ngữ C trong các khóa học ngành Khoa học máy tính hay Công nghệ thông tin.

Chi tiết bài viết >