Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

Đọc gì?

[Đọc gì?] Code Complete, Steve McConnell (Phần 5)

5.3. Design Building Blocks: Heuristics Look for Common Design Patterns Trong quá trình thiết kế phần mềm, chúng ta sẽ bắt gặp những vấn đề mà các giải pháp xử lý chúng tương tự với các giải pháp cho một... Continue Reading →

[Đọc gì?] Advice for Computer Science College Students, Joel Spolsky

Joel Spolsky, đồng sáng lập Stack Overflow, đã có những lời khuyên quý giá cho sinh viên ngành khoa học máy tính trên blog joelonsoftware.com – blog tôi đọc mỗi ngày. Bài viết từ 2005 nhưng đến nay vẫn rất... Continue Reading →

[Đọc gì?] Code Complete, Steve McConnell (Phần 4)

5.3. Design Building Blocks: Heuristics Quá trình thiết kế phần mềm, như đã đề cập trong Phần 3 , là quá trình heuristic hay đó là quá trình thử và sai liên tục để tìm ra thiết kế tốt nhất... Continue Reading →

[Đọc gì?] Pragmatic Thinking & Learning, Andy Hunt (Phần 2)

Chapter 3: This Is Your Brain Nhìn theo quan điểm của chuyên gia lập trình máy tính, bộ não chúng ta hoạt động theo chế độ Dual-CPU. Chế độ Dual-CPU CPU #1: tư duy logic, tuần tự và xử lý... Continue Reading →

[Đọc gì?] Code Complete, Steve McConnell (Phần 3)

Chapter 5. Design in Construction 5.1. Design Challenges Có một vài thách thức sống còn cho công việc thiết kế phần mềm (software design): Design Is a Wicked Problem: “Wicked Problem” là những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải... Continue Reading →

[Đọc gì?] Code Complete, Steve McConnell (Phần 2)

Chapter 4: Key Construction Decisions Quá trình xây dựng một phần mềm chất lượng đòi hỏi phải có những bước chuẩn bị cẩn thận (xem Phần 1 ). Nếu trong quá trình chuẩn bị, phần lớn các yếu tố chúng ta... Continue Reading →

[Đọc gì?] Code Complete, Steve Mc Connell (Phần 1)

Chúng ta thường nhầm tưởng quá trình xây dựng phần mềm (software construction) chủ yếu là lập trình(coding) và sửa lỗi (debugging). Tuy nhiên, quá trình này trải rất nhiều hoạt động: Các hoạt động chính trên vòng tròn, hoạt... Continue Reading →

Vận hành bởi Wordpress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: