Umbrella JS là thư viện JavaScript sử dụng đơn giản, tiện lợi, hỗ trợ những phương thức tương tự jQuery nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều (8kb so với jQuery 3.4.1 là 110kb).

Tìm hiểu và tải thư viện Umbrella JS tại đây. Đọc qua bài viết về Umbrella JS tại đây.