Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

JavaScript

TensorFlow.js: Thư viện Machine Learning cho Web Developer

Giới thiệu Nếu bạn là người phát triển web chuyên sử dụng ngôn ngữ JavaScript và rất muốn học và ứng dụng Machine Learning (ML) một cách nhanh chóng thì TensorFlow.js là một giải pháp phù hợp. TensorFlow.js là thư... Continue Reading →

Nhập môn JavaScript hiện đại (Phần 2): Lập trình không đồng bộ

Các nhà phát triển cung cấp nhiều API Web giúp việc truy cập hay nạp dữ liệu từ các nguồn trên Internet  hiệu quả hơn nhờ cơ chế làm việc không đồng bộ. Lập trình không đồng bộ Một chương... Continue Reading →

Sử dụng WebAssembly Studio

Trong bài viết Một nhập môn về WebAssembly chúng ta đã làm quen với WebAssembly và đã có một minh họa chuyển đoạn mã C++ đến WebAssembly để có thể sử dụng trong một dự án web cục bộ bằng... Continue Reading →

JavaScript và Ajax

Nhập môn AJAX Công nghệ AJAX ra đời từ năm 2005, viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML, cho phép các trang web ở phía client trao đổi dữ liệu với server mà không làm gián đoạn giao diện người... Continue Reading →

JavaScript, web forms và CSS

Làm việc với thông tin form Chúng ta có thể truy cập đến tất cả các phần tử trong web form qua DOM. Cách thức là khác nhau phụ thuộc vào kiểu phần tử. Ví dụ đối với text box... Continue Reading →

Sự kiện (events) trong JavaScript

Sự kiện HTML (HTML events) Sự kiện HTML là những thứ xảy ra do trình duyệt hay do người dùng. Nếu JavaScript được dùng trong trang thì các đoạn mã JavaScript sẽ thực hiện trên các sự kiện này. Một... Continue Reading →

HTML DOM (Docnument Object Model)

DOM là gì? DOM (Document Object Model) là tiêu chuẩn được định nghĩa bởi W3C (World Wide Web Consortium) cho phép truy cập và thay đổi nội dung, cấu trúc, định dạng của các tài liệu. W3C DOM gồm 3... Continue Reading →

Thư viện (libraries) và frameworks trong JavaScript

Thư viện lập trình Trong lập trình, một thư viện (a library) là một tập hợp các dòng mã cung cấp các chức năng phổ biến hay bổ sung. Việc sử dụng thư viện có một số lợi ích: Người... Continue Reading →

BOM (the Browser Object Model )

JavaScript luôn gắn liền với trình duyệt web (browser) nên việc hiểu về browser là rất quan trọng với người lập trình JavaScript. BOM JavaScript và trình duyệt có thể “giao tiếp” thông qua một mô hình đối tượng gọi... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: