Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

jQuery

Umbrella JS

Umbrella JS là thư viện JavaScript sử dụng đơn giản, tiện lợi, hỗ trợ những phương thức tương tự jQuery nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều (8kb so với jQuery 3.4.1 là 110kb). Tìm hiểu và tải thư viện... Continue Reading →

AJAX jQuery

Nhập môn AJAX Công nghệ AJAX ra đời từ năm 2005, viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML, cho phép các trang web ở phía client trao đổi dữ liệu với server mà không làm gián đoạn giao diện người... Continue Reading →

Hiệu ứng trong jQuery

Các hiệu ứng trong jQuery jQuery cung cấp nhiều phương thức để tạo các hiệu ứng sinh động cho trang web. Có thể tham khảo chi tiết về các phương thức tạo hiệu ứng động tại http://api.jquery.com/?s=effects. Trong chương này... Continue Reading →

Sự kiện (event) trong jQuery

Sự kiện HTML (HTML events) Sự kiện HTML là những thứ xảy ra do trình duyệt hay do người dùng. Nếu JavaScript hay jQuery được dùng trong trang thì các đoạn mã JavaScript hay jQuery sẽ thực hiện trên các... Continue Reading →

Làm việc với các phần tử trong trang

Thay đổi định dạng (styling) các phần tử Để thay đổi định dạng của các phần tử chúng ta có thể thực hiện theo hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta có thể thêm hay xoá các lớp (bằng... Continue Reading →

Làm việc với properties, attributes, và dữ liệu

Với các phương thức được cung cấp sẵn trong thư viện jQuery, chúng ta có thể tạo ra giao diện đẹp bằng cách xử lý properties, attributes, classes,  styles,… của các phần tử DOM. Thế nào là property và attribute?... Continue Reading →

Thao tác trên jQuery collection

jQuery collection là gì? Trong các phần trước chúng ta luôn làm việc với tập jQuery, ví dụ chúng ta chọn phần tử p bằng lệnh $('p') thì thực chất là chúng ta chọn một tập hợp các phần tử p... Continue Reading →

Các bộ lọc khác

Bên cạnh các bộ lọc đã được phân loại trên, jQuery còn hỗ trợ nhiều bộ lọc khác rất hữu ích như bảng sau: Selector Mô tả :animated Chọn các phần tử đang có hiệu ứng động. :header Chọn một... Continue Reading →

Bộ lọc nội dung (content filter)

Dùng để chọn các phần tử theo nội dung của chúng như một từ cho trước, hay nội dung rỗng. Nội dung không chỉ là các văn bản thuần tuý, còn bao gồm cả các phần tử con. Danh sách... Continue Reading →

Bộ lọc form (form filter)

jQuery cung cấp một tập các bộ lọc áp dụng cho các phần tử trong form như checkbox, button, textbox,…để việc lập trình trở nên dễ dàng hơn. Danh sách các bộ lọc cho form như bảng dưới đây: Selector... Continue Reading →

Bộ lọc phần tử con của một phần tử (Child filter)

Hỗ trợ lọc các phần tử bên trong (con) một phần tử khác. Chỉ số gán cho các phần tử con, thay vì bắt đầu là 0 cho phần tử đầu tiên như trong bộ lọc vị trí, bắt đầu... Continue Reading →

Bộ lọc vị trí (position filter)

Hỗ trợ chọn các phần tử dựa trên vị trí của chúng trong trang. Danh sách bộ lọc vị trí như bảng sau: Selector Mô tả :first Chọn phần tử đầu tiên (theo ngữ cảnh) (Xem ví dụ 1) :last... Continue Reading →

Bộ lọc (filter)

Bộ lọc là các selectors được dùng để làm việc với các kiểu selector khác nhằm thu hẹp tập các phần tử được chọn. Bộ lọc bắt đầu bằng dấu hai chấm (:). < Học jQuery

Chọn phần tử theo thuộc tính (attributes)

jQuery hỗ trợ các selector cho phép chọn các phần tử theo thuộc tính như bảng sau: Selector Mô tả [A] Chọn tất cả các phần tử có một thuộc tính A (xem ví dụ 1) E[A] Chọn tất cả... Continue Reading →

Chọn các phần tử theo cấu trúc

Chọn các phần tử theo ID hay class là phổ biến nhưng rất nhiều trường hợp chúng ta muốn chỉ chọn một vài phần tử con, cháu, hay anh em của một phần tử nào đó. jQuery cung cấp một... Continue Reading →

Các phần tử HTML

Là selector dựa vào tên của phần tử HTML như p, div, h1,… Có thể chọn nhiều phần tử HTML cùng lúc theo lệnh sau: Lệnh trên sẽ ẩn tất cả các phần tử p và div, bao hàm cả... Continue Reading →

Class

Là selector phổ biến nhất. Nếu ID dùng cho một phần tử duy nhất trên DOM thì class có thể được dùng cho nhiều phần tử. Kết quả trả về khi chọn class là một tập các phần tử có... Continue Reading →

ID

Là một trong những selector được dùng phổ biến nhất. Mỗi phần tử có một ID duy nhất. Giống như khai báo trong CSS, ID được bắt đầu bằng dấu #. Ví dụ: Tập tin HTML: phần tử p có... Continue Reading →

All (hay Universal)

Kí hiệu đại diện của selector này là *. Khi dùng selector này, chúng ta sẽ chọn tất cả các phần tử trong cây DOM, kể cả phần tử head và các phần tử con của nó. Cú pháp chọn... Continue Reading →

Chọn các phần tử để xử lý

Để chọn các phần tử, jQuery sử dụng hàm jQuery() hay $(). Các phần tử được chọn - còn gọi là selector - có thể đơn giản (như p) hay có thể phức tạp (ví dụ như chọn tất cả... Continue Reading →

Nền tảng jQuery

Tiện ích của jQuery jQuery chọn và xử lý các phần tử trong trang HTML. jQuery ưu tiên cho việc thực thi nhất quán trên các trình duyệt khác nhau. Properties (các thuộc tính), utilities (các hàm tiện ích), và... Continue Reading →

Cấu trúc jQuery

Mặc dù không thật sự cần thiết cho những người mới bắt đầu làm quen jQuery, hoặc không cần quan tâm, nhưng để xem cách tổ chức các tập tin trong jQuery, có thể tham khảo https://github.com/jquery/jquery , qua đó... Continue Reading →

Cài đặt jQuery

Có hai cách phổ biến để liên kết thư viện jQuery vào trang web là: Cách thứ nhất là tải thư viện từ trang http://jquery.com/download. Hiện tại có 3 phiên bản 1.x, 2.x (2013) và 3.x (2014). Lựa chọn phiên... Continue Reading →

Unobtrusive JavaScript

Là quan điểm tách bạch các đoạn mã HTML, các đoạn mã khai báo CSS  và các đoạn mã JavaScript trong trang web, giúp việc quản lí và bảo trì các trang web trở nên dễ dàng hơn. Ý tưởng... Continue Reading →

Cây DOM (Document Object Model)

Các phần tử trong trang HTML được tổ chức theo dạng cây gọi là cây DOM. Mối quan hệ giữa các phần tử cũng được thể hiện qua cây DOM. Xét ví dụ đoạn mã HTML sau: Đoạn mã HTML... Continue Reading →

Giới thiệu

jQuery là gì? jQuery, phát minh bởi John Resig năm 2006, là một trong những thư viện JavaScript được dùng rộng rãi nhất hiện nay. jQuery là thư viện nhỏ gọn, nhanh, và giàu đặc trưng. Có thể viết code... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: