Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

jQuery

AJAX jQuery

Nhập môn AJAX Công nghệ AJAX ra đời từ năm 2005, viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML, cho phép các trang web ở phía client trao đổi dữ liệu với server mà không làm gián đoạn giao diện người... Continue Reading →

Hiệu ứng trong jQuery

Các hiệu ứng trong jQuery jQuery cung cấp nhiều phương thức để tạo các hiệu ứng sinh động cho trang web. Có thể tham khảo chi tiết về các phương thức tạo hiệu ứng động tại http://api.jquery.com/?s=effects. Trong chương này... Continue Reading →

Sự kiện (event) trong jQuery

Sự kiện HTML (HTML events) Sự kiện HTML là những thứ xảy ra do trình duyệt hay do người dùng. Nếu JavaScript hay jQuery được dùng trong trang thì các đoạn mã JavaScript hay jQuery sẽ thực hiện trên các... Continue Reading →

Làm việc với các phần tử trong trang

Thay đổi định dạng (styling) các phần tử Để thay đổi định dạng của các phần tử chúng ta có thể thực hiện theo hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta có thể thêm hay xoá các lớp (bằng... Continue Reading →

Làm việc với properties, attributes, và dữ liệu

Với các phương thức được cung cấp sẵn trong thư viện jQuery, chúng ta có thể tạo ra giao diện đẹp bằng cách xử lý properties, attributes, classes,  styles,… của các phần tử DOM. Thế nào là property và attribute?... Continue Reading →

Thao tác trên jQuery collection

jQuery collection là gì? Trong các phần trước chúng ta luôn làm việc với tập jQuery, ví dụ chúng ta chọn phần tử p bằng lệnh $('p') thì thực chất là chúng ta chọn một tập hợp các phần tử p... Continue Reading →

Các bộ lọc khác

Bên cạnh các bộ lọc đã được phân loại trên, jQuery còn hỗ trợ nhiều bộ lọc khác rất hữu ích như bảng sau: Selector Mô tả :animated Chọn các phần tử đang có hiệu ứng động. :header Chọn một... Continue Reading →

Bộ lọc nội dung (content filter)

Dùng để chọn các phần tử theo nội dung của chúng như một từ cho trước, hay nội dung rỗng. Nội dung không chỉ là các văn bản thuần tuý, còn bao gồm cả các phần tử con. Danh sách... Continue Reading →

Bộ lọc form (form filter)

jQuery cung cấp một tập các bộ lọc áp dụng cho các phần tử trong form như checkbox, button, textbox,…để việc lập trình trở nên dễ dàng hơn. Danh sách các bộ lọc cho form như bảng dưới đây: Selector... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: