Tôi đã  chia sẻ cách thức học Machine Learning trong vòng 6 tháng của Zach Miller trong kế hoạch học Machine Learning 2018 và nếu chúng ta quan tâm đến cách thức học Deep Learning trong vòng 6 tháng thì bài viết này rất hữu ích.

Xem chi tiết >