CSS hỗ trợ tên màu (ví dụ yellow), mã màu thập lục phân (ví dụ  #ffe6e6 ), và màu RGB (ví dụ rgb(178, 50, 0)). CSS3 hỗ trợ thêm các hệ màu:

  • RGBA
  • HSL
  • HSLA

CSS3 cũng hỗ trợ thêm thuộc tính opacity tạo độ mờ.

Các trình duyệt hỗ trợ:

  Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera
RGBA, HSL, HSLA 4.0 + 9.0 + 3.0 + 3.1 + 10.1 +
opacity 4.0 + 9.0 + 2.0 + 3.1 + 10.1 +

(Tham khảo thêm tại https://www.w3schools.com/css/css3_colors.asp )

Học HTML & CSS >