Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

CSS3

Blazor: Viết mã C# trên trình duyệt web

WebAssembly đã trở thành một trong tứ trụ của công nghệ web bên cạnh HTML, CSS và JavaScript. Khi mới xuất hiện, chỉ có một vài ngôn ngữ cấp cao như C, C++ hay Rust có thể thực thi trực... Continue Reading →

User interface (giao diện người dùng)

CSS3 cung cấp các chức năng mới hỗ trợ giao diện người dùng với các thuộc tính resize, outline-offset, box-sizing. Trình duyệt hỗ trợ:   Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera resize 4.0+ Không hỗ trợ 5.0+ 4.0 -moz- 4.0+ 15.0+ outline-offset... Continue Reading →

Multi-column Layout

CSS3 cho phép định nghĩa văn bản thành nhiều cột (giống các trang báo hay tạp chí). Các thuộc tính bao gồm: Thuộc tính Mô tả column-count Xác định số cột column-gap Xác định khoảng cách giữa các cột column-rule-style... Continue Reading →

ANIMATIONS

CSS3 cho phép tạo hiệu ứng động (animations) cho các phần tử mà không cần dùng JavaScript (hay Flash). CSS3 cung cấp hai thuộc tính cơ bản hỗ trợ animations là @keyframe và animation với sự hỗ trợ của các... Continue Reading →

Transitions

CSS3 transitions cho phép chúng ta thay đổi giá trị của thuộc tính theo một khoảng thời gian cho trước. Các thuộc tính được CSS3 cung cấp cho transitions gồm transition, transition-delay, transition-duration, transition-property, transition-timing-function và được hỗ trợ bởi... Continue Reading →

TRANSFORMS

CSS3 transforms cho phép chúng ta di chuyển (translate), quay (rotate), co-dãn (scale), hay nghiêng (skew) các phần tử. Có hai hình thức transform trong CSS3 là: 2D transform 3D transform 2D transform Với 2D transform, CSS3 cung cấp hai... Continue Reading →

Web fonts

Web fonts cho phép các nhà thiết kế web sử dụng các fonts không được cài đặt trên máy tính người dùng. CSS3 cung cấp thuộc tính @font-face để định nghĩa web fonts. Trình duyệt hỗ trợ:   Chrome IE/Edge... Continue Reading →

Text

CSS3 cung cấp thêm các thuộc tính mới cho định dạng văn bản. Các thuộc tính gồm: text-overflow word-wrap word-break Trình duyệt hỗ trợ:   Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera text-overflow 4.0 + 6.0 + 7.0 + 3.1 + 11.0... Continue Reading →

Shadow effects (hiệu ứng bóng)

CSS3 cung cấp hiệu ứng tạo bóng đến văn bản và các phần tử. Hai thuộc tính cơ bản là: text-shadow box-shadow Trình duyệt hỗ trợ   Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera text-shadow 4.0 10.0 3.5 4.0 9.5 box-shadow 10.0... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: