Mô hình MVC đã thống trị trong lĩnh vực phát triển ứng dụng và web hàng thập kỉ. Nhưng cái gì rồi cũng đến lúc lỗi thời, nhất là trong công nghệ. Vậy thế hệ kế tiếp của mô hình nổi tiếng này là gì? Liệu có phải là một mô hình kế thừa xứng đáng hay là một đột phá ý tưởng mới hoàn toàn khác biệt với MVC? Khó có câu trả lời chính xác nhưng hãy đọc và suy ngẫm bài viết MVC is dead – what comes next? của Michael Heinrichs để, có thể tạm gọi là, chuẩn bị cho một sự thay đổi trong tương lai.