Những ai lập trình web đều không thể không sử dụng hai ngôn ngữ phổ biến hiện nay là C# và JavaScript. Trong một ứng dụng lớn, sự chuyển đổi các đoạn mã từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác là rất quan trọng và đã có nhiều công nghệ trung gian ra đời để giải quyết vấn đề này (transpiler). VS 2015 ra mắt với nhiều đột phá, trong đó có Bridge.NET với nhiều tính năng nổi bật, hứa hẹn sẽ là chiếc cầu nối (đúng tên gọi của nó) hiệu quả giữa C# và JavaScript. Tham khảo bài viết: Exploring Bridge.NET for C# to JavaScript của David Bolton  để hiểu hơn về công nghệ này.