Việc viết các nội dung web bằng ngôn ngữ HTML luôn gây khó khăn cho những người chưa từng được học ngôn ngữ này, thậm chí nếu là những web developers thì cũng cảm thấy khó chịu khi phải cố ghi nhớ những thẻ HTML. Có một giải pháp là dùng ngôn ngữ Markdown – ngôn ngữ dễ viết, dễ đọc và dễ chuyển sang các định dạng HTML hay XHTML.

Các nguồn tìm hiểu về Markdown: