Công cụ chatbot Chat GPT của công ty OpenAI đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây. Chúng ta có thể tìm hiểu và sử dụng công cụ này vì có nhiều hướng dẫn về chủ đề này trên mạng.

Chat GPT có thể được tích hợp trong các ứng dụng client nhỏ với ngôn ngữ JavaScript, VB.NET và C# qua hướng dẫn của chuyên gia Igor Krupitsky: