Kiểm tra tốc độ web là một yêu cầu quan trọng trong phát triển web, và hình ảnh chiếm rất nhiều không gian trong một website. Do đó, hiểu biết cơ bản về Web Speed Test và công cụ phân tích hình ảnh là cần thiết cho người phát triển web.

Xem chi tiết >