Phát triển web đã xuất hiện từ lâu, nhưng ngày nay, việc phát triển web đòi hỏi nhiều công cụ mới, cách tư duy mới.

Tham khảo bài viết “7 Things Developers Need to Know to Succeed with the Modern Web” để hiểu sâu hơn về các công cụ cơ bản này.

Xem thêm