Phát triển web hiện nay là rất phức tạp. Nhiều nền tảng, ứng dụng ra đời tương ứng với sự đa dạng của các thiết bị lướt web. Các nhà phát triển web bên cạnh những yếu tố như “tốc độ” (để đảm bảo đúng tiến độ dự án), hiệu quả,….đã phải đối mặt với vô số lựa chọn về công nghệ, kĩ thuật mới ra đời nhanh chóng và sức người có hạn, đôi khi phải mắc phải những sai lầm. 10 sai lầm phổ biến đã được Michael Gorman chỉ ra trong bài viết của mình tại đây. Đọc và học những sai lầm là việc rất quan trọng trong quá trình tiến bộ của bản thân.