Thiết kế web hiện đại không ai là không biết đến khái niệm “responsive” – chỉ việc thiết kế tương thích với nhiều kích cỡ màn hình (desktop, laptop, tablet, smart phone, v.v.). Hiện tại có rất nhiều nền tảng hỗ trợ công việc thiết kế website nhanh chóng và hiệu quả, nhưng nền tảng nào là tốt nhất?

Tham khảo bài viết “Which Responsive Design Framework Is Best? Of Course, It Depends.” để có cái nhìn sâu sắc hơn và để có câu trả lời phù hợp với mỗi cá nhân, tổ chức.