Source

Framework

QA

End Date

Result

 

stackoverflow 15/5/2019
stackoverflow 30/5/2019
stackoverflow 15/6/2019

Ghi chú: gặp một vài rắc rối về toán nên tạm dừng các mục tiêu đã định. Chuyển qua học lại toán.

TensorFlow stackoverflow 30/6/2019
TensorFlow stackoverflow 15/7/2019 Overfitting và Regularization
Python

Anaconda

stackoverflow 20/7/2019 Solution for Ex 1
Python

Anaconda

stackoverflow 5/8/2019

15/8/2019

Solution for Ex 2
31/12/2019