Các bài viết sử dụng cả hai ngôn ngữ Visual Basic và C#. Những ai quen thuộc một trong hai ngôn ngữ lập trình có thể dùng các công cụ để chuyển code VB sang code C# và ngược lại. Một số kiến thức cơ bản cần có trước khi học ASP.NET 4.X:

Nội dung cuốn sách gồm:

Bài viết về ASP.NET 4.X:

Tài liệu tham khảo: