Cuốn sách sử dụng ngôn ngữ Visual Basic, những ai quen lập trình trên C# có thể dùng các công cụ để chuyển code VB sang code C#. Một số kiến thức cơ bản cần có trước khi học ASP.NET:

Nội dung cuốn sách gồm:

Bài viết về ASP.NET 4.5:

Tài liệu tham khảo: