Sáng nay (22/2/2022) khi vô tình đọc lại bài luận Putting ideas into words của Paul Graham, tôi chợt nhận ra mình đang bắt đầu đánh mất (hay vô tình hay lười biếng) một kĩ năng quan trọng – kĩ năng “viết”.

Công việc chính của tôi là giảng dạy, lập trình và viết (hay dịch) các tài liệu chuyên ngành. Thỉnh thoảng cũng viết một vài review các cuốn sách đã đọc (không liên quan chuyên ngành). Do đó, “viết” là công việc chiếm phần lớn thời gian và nó thật sự quan trọng với tôi.

Nói thế không có nghĩa là vì hay viết mà tôi coi trọng “viết”, đây là kĩ năng quan trọng nhất đối với mọi công việc có tính sáng tạo. “Ngôn ngữ là hình thức của tư duy” là lời dạy kinh điển của Karl Mark chỉ để khẳng định rằng mọi ý tưởng (ideas) trong đầu bạn phải được thể hiện thông qua ngôn ngữ hay các từ (words). Bạn có thể viết hay nói nhưng viết vẫn là hình thức chuẩn xác, chặt chẽ và đẹp nhất. Khách hàng, sinh viên, bất cứ ai và lịch sử sẽ nhớ đến những gì bạn viết hơn là những gì bạn nói.

Những gì tôi đang làm để cải thiện kĩ năng viết trong năm 2022 bao gồm:

  • Viết blog.
  • Viết (hay dịch) tài liệu chuyên ngành.
  • Đọc nhiều hơn các bài viết hay sách các chủ đề không liên quan chuyên ngành. Một thói quen quan trọng để cải thiện vốn từ.
  • Viết nhật ký hay ý tưởng vào sổ tay. Thỉnh thoảng cũng viết trên ứng dụng như Notion nhưng hạn chế.
  • Một thói quen mới tôi học được từ Fabrizio Ferri Benedetti là sưu tầm và đọc lại các tài liệu chuyên ngành (máy tính) cũ. Sự hữu ích của thói quen này được trình bày trong bài viết Why I collect and read old computer manuals.