jQuery là gì?

  • jQuery, phát minh bởi John Resig năm 2006, là một trong những thư viện JavaScript được dùng rộng rãi nhất hiện nay.
  • jQuery là thư viện nhỏ gọn, nhanh, và giàu đặc trưng.
  • Có thể viết code với jQuery mà không cần quan tâm đến sự hỗ trợ từ các trình duyệt web.
  • Phương châm: viết ít, làm nhiều hơn (write less, do more).

Website tham khảo:

Sách tham khảo:

< Học jQuery