Để chọn các phần tử, jQuery sử dụng hàm jQuery() hay $(). Các phần tử được chọn – còn gọi là selector – có thể đơn giản (như p) hay có thể phức tạp (ví dụ như chọn tất cả các phần tử danh sách có thuộc tính classtitle1, chứa một liên kết – phần tử a, và là phần tử đầu tiên trong danh sách). jQuery cung cấp cú pháp hay một tập các quy tắc giúp chúng ta chọn các phần tử một cách đơn giản, hiệu quả, và trang nhã.

< Học jQuery