Nếu chương trình chúng ta thực thi thành công, một cơ sở dữ liệu sẽ được sinh ra với tên là sự kết hợp giữa tên ứng dụng (ManagingData) và tên lớp ngữ cảnh (QLSVContext) là ManagingData.QLSVContext. Chúng ta có thể kết nối đến cơ sở dữ liệu này trong Visual Studio như sau:

  • Vào View > Server Explorer
  • Nhấp chuột phải vào Data Connection và chọn Add Connection
  • Trong hộp thoại Add Connection chọn Server Name và database như sau (lưu ý phụ thuộc vào cách chúng ta cài đặt):

Nhấn OK. Chúng ta có thể xem cơ sở dữ liệu và các bảng chúng ta vừa tạo trong cửa sổ Server Explorer như sau:

Thay đổi cơ sở dữ liệu với Migrations:

Học C# và WPF >