RAM (viết tắt của Random Access Memory) là một loại bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc-ghi ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ dựa theo địa chỉ bộ nhớ. Thông tin lưu trên RAM chỉ là tạm thời, chúng sẽ mất đi khi mất nguồn điện cung cấp.

Wikipedia

Định nghĩa trên là cách hiểu phổ biến về RAM nhưng bạn có biết RAM còn có một ý nghĩa khác trong lĩnh vực IT?

Có hai thứ liên quan đến phần mềm máy tính là cấu hình phần cứng và thuật toán xử lý vấn đề. Định nghĩa RAM ở trên là cách hiểu về phần cứng, một cách hiểu khác trong lĩnh vực thuật toán, RAM là mô hình tổng quát dùng để phân tích thuật toán (analyzing algorithms). RAM lúc này thay vì Random Access Memory sẽ được hiểu là Random Access Machine.

Tôi cũng đã quên mất điều này nhưng tình cờ đọc lại cuốn Introduction to Algorithms mà nhớ lại một điều – có thể không quan trọng nhưng cơ bản.