Tôi đã sử dụng WordPress từ năm 2016 và 2, 3 năm trở lại đây khi viết bài cho website của mình, tôi phải làm quen với một khái niệm mới gọi là “Block”

This image has an empty alt attribute; its file name is wordpressblocks.png
Các block trong WordPress

Khái niệm “Block” dùng để chỉ các thành phần hay đối tượng trên giao diện web hay ứng dụng như văn bản (Paragraph), tiêu đề văn bản (Heading), danh sách (List),… Nếu chúng ta đã từng sử dụng các nền tảng như Medium hay Notion thì khái niệm này không hề mới mẻ.

Người dùng khi sử dụng các block phụ thuộc nhiều vào các nền tảng và mang lại trải nghiệm không nhất quán (người dùng WordPress sẽ thấy lạ với các trang Medium hay người dùng Medium ngạc nhiên về Notion). Cần có một tiêu chuẩn về cách tạo và sử dụng các block để mang lại các trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

 Thật may mắn, Joel Spolsky đã lý giải và mang đến một giải pháp cho vấn đề này với Block Protocol.