Môi trường

  • Tải và cài đặt Android Studio
  • Để kiểm tra các ứng dụng Android chúng ta có thể cài đặt và sử dụng máy ảo AVD (Android Virtual Device) có sẵn trong Android Studio hay cài đặt máy ảo tại Genymotion.

Tạo ứng dụng đầu tiên

Trong môi trường Android Studio 3.6.1 và máy ảo từ Android Studio

Trong môi trường Android Studio 3.0 và máy ảo Genymotion

  • Mở Android Studio
  • Vào File > New > New Project
  • Nhập tên ứng dụng (Hello World) trong mục Application Name, nhập vị trí lưu ứng dụng tại mục Project Location:

  • Lưu ý rằng, mặc định Android Studio dùng ngôn ngữ chính là Java. Chúng ta có thể dùng các ngôn ngữ khác như Kotlin hay C++ bằng cách kích hoạt các plugin tương ứng tại các mục Include Kotlin support hay Include C++ support. Nhấp vào Next, chấp nhận các tùy chọn mặc định trong hộp thoại Target Android Devices bằng cách nhấp Next. Trong hộp thoại Add an Activity to Mobile chọn Empty Activity:

  • Nhấn Next. Trong hộp thoại Configure Activity, chúng ta có thể thay đổi các thông tin về tên của activity hay tên của layout. Ở đây tôi để mặc định và nhấn Finish. Một giao diện gồm 3 cửa sổ chính sẽ hiện ra như sau:

Cửa sổ A chứa cấu trúc thư mục và các tập tin chính của dự án; cửa sổ B chứa các tập tin chúng ta cần làm việc; cửa sổ C chứa các thông báo như lỗi hay cảnh báo.

Cùng nhìn lại cửa sổ A:

Thư mục com.ngocminhtran.helloworld (được chọn từ hình trên) trong thư mục java gọi là một gói (package) hiện tại chỉ chứa một lớp là MainActivity.

Tại cửa sổ B, mặc định chứa hai tập tin là activity_main.xmlMainActivity.java. Tập tin MainActivity.java là nơi chứa mã Java:

Tập tin activity_main.xml quy định layout cho ứng dụng. Có hai chế độ: chế độ Text chứa mã XML:

Chế độ Design hỗ trợ thiết kế giao diện trực quan:

Có một số lỗi xảy ra ở đây. Có thể quan sát các lỗi này qua cửa sổ C:

Kiểm tra ứng dụng

Chúng ta có thể chạy thử ứng dụng bằng cách nhấn vào nút Run:

Mặc định, Android Studio sẽ chọn các AVDs – là các máy ảo Android được cài sẵn, nhưng chạy các AVDs sẽ rất chậm (Xem video tạo ứng dụng trong môi trường Android Studio 3.6.1 ở trên). Một giải pháp khác là dùng máy ảo Genymotion.

Sau khi tải và cài đặt thành công Genymotion, trong Android Studio sẽ xuất hiện biểu tượng Genymotion device Manager:

Nhấn vào biểu tượng này sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép chúng ta lựa chọn thiết bị ảo. Chọn thiết bị ảo phù hợp và nhấn Start:

Một thiết bị ảo sẽ sẵn sàng:

Đóng hộp thoại Genymotion device Manager. Thực thi ứng dụng bằng cách nhấn nút Run. Chọn thiết bị ảo là thiết bị ảo từ Genymotion:

Nhấn OK. Nếu thực thi thành công, kết quả trên thiết bị ảo như sau:

Và lúc này tập tin activity_main.xml ở chế độ Design sẽ trông như sau:

Lúc này chúng ta có thể thiết kế giao diện cho ứng dụng tùy ý. Đây là nội dung các bài tiếp theo.