CSS3 là tiêu chuẩn mới nhất cho CSS. CSS3 được chia thành các mô đun (modules) – bên cạnh đặc tả (specifications) phiên bản CSS cũ, còn bổ sung nhiều mô đun mới. Phần này chỉ đề cập đến các tính năng mới trong CSS3 và hầu hết các tính năng mới đều được hỗ trợ bởi các trình duyệt hiện đại.

Học HTML & CSS >