Một số quy ước đặt tên cho tập tin HTML

 • Các trang web được tạo từ ngôn ngữ HTML (viết tắt của Hyper Text Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản);
 • Nội dung HTML được soạn thảo và lưu lại thành một tập tin;
 • Đặt tên cho tập tin HTML tuân theo quy ước đặt tên cho tập tin nói chung;
 • Phần mở rộng cho một tập tin HTML là htm hay html.

Tạo và mở trang HTML

Tạo trang HTML

Chúng ta có thể soạn thảo tài liệu HTML bằng các trình soạn thảo chuyên nghiệp như Microsoft WebMatrix hay Sublime Text; tuy nhiên, trong quá trình học thiết kế trang web bằng ngôn ngữ HTML, chúng ta nên dùng những trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad hay Notepad++ (trong hệ điều hành Windows) hay TextEdit (trong hệ điều hành Mac) vì tính đơn giản và đồng thời rèn luyện cho chúng ta tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn – là những thái độ quan trọng trong quá trình học thiết kế web. Các đoạn mã minh hoạ trong giáo trình này sẽ được soạn thảo bằng Notepad++.

Để tạo một trang HTML, chúng ta tuân theo 3 bước sau:

Bước 1: Mở Notepad++ (nếu chưa có phần mềm này trên máy tính, có thể download miễn phí tại https://notepad-plus-plus.org/); 

Bước 2: Viết mã HTML.

Ví dụ đoạn mã HTML đơn giản sau:


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Thiết kế website </h1>
<p> Đây là trang web đầu tiên của tôi.</p>
</body>
</html>

Viết trong Notepad++ sẽ có giao diện như sau:

+ Bước 3: Lưu đoạn mã HTML vừa soạn thảo thành tập tin HTML (chú ý phần tên tập tin và phần mở rộng) bằng cách vào mục File > Save As (hay chọn icon Save nếu chưa lưu trước đó) như sau:

Sau khi chọn Save As sẽ hiện ra hộp thoại Save As như sau:

Gõ tên tập tin (ví dụ như myfirstpage) với phần mở rộng là html hay htm trong mục File name; chọn All types (*.*) trong mục Save as type; và chọn vị trí lưu tập tin trong mục Save in, cụ thể như sau:

Sau khi lưu, nội dung tập tin HTML trong Notepad++ sẽ trông như sau:

– Mở trang HTML đầu tiên bằng trình duyệt web (web browser) như Firefox, Chrome hay Internet Explorer như sau:

+ Nhấp chuột phải vào tập tin HTML vừa tạo;

+ Chọn mục Open with và chọn trình duyệt web dùng để hiển thị trang HTML.

Ví dụ mở trang HTML vừa tạo (myfirstpage.html) bằng trình duyệt web Chrome như hình sau:

Kết quả chúng ta có:

Chú ý

 • Chúng ta thấy lỗi font chữ xuất hiện ở đây. Vì sao lại như thế chúng ta sẽ tìm hiểu và khắc phục trong những bài sau.
 • Để chỉnh sửa lại nội dung của tập tin HTML, chúng ta nhấp chuột phải vào tập tin, chọn Open with và chọn trình soạn thảo văn bản (Notepad++).
 • Cách học HTML tốt nhất là xem mã HTML từ các trang web, cụ thể với một số trình duyệt web phổ biến, việc xem mã HTML của một trang web như sau:
  • Với Chrome: nhấp chuột phải chọn View page source.
  • Với IE: nhấp chuột phải chọn View source.
  • Với Firefox: nhấp chuột phải chọn View page source.
  • Với Safari: nhấp chuột phải chọn Show page source.


Địa chỉ tương đối và tuyệt đối

Địa chỉ tuyệt đối

Là địa chỉ được tạo ra với đầy đủ các yếu tố sau:

Ví dụ địa chỉ tuyệt đối: http://thuvien-it.org/index.html

Địa chỉ tương đối

Là những địa chỉ có điểm xuất phát là thư mục hiện tại (current dircetory), là thư mục chứa tập tin html đang thực thi (ví dụ tập tin myfirstpage.html ở trên chứa trong thư mục My website).

Một số kí hiệu dùng trong địa chỉ tương đối:

 • ../ sẽ di chuyển đếcn thư mục chứa thư mục hiện tại (thư mục cha).
 • ./ là thư mục hiện tại (thư mục hiện tại).

Ví dụ địa chỉ tương đối có thể như sau: ../index.html

Học HTML & CSS >