Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

HTML

Công cụ hỗ trợ cho dân thiết kế web hiện đại

Môi trường Visual Studio Code Visual Studio Code là một trong những IDE "hot" nhất hiện nay dành cho dân thiết kế và lập trình. Giao diện viết code thân thiện và nguồn Extensions (là những mô đun chức năng)... Continue Reading →

10 modern layouts in 1 line of CSS

Xây dựng layout là một trong những công việc quan trọng nhất của thiết kế website và với CSS hiện đại, các nhà phát triển Web có thể dễ dàng tạo ra những layout nhanh chóng và hiệu quả. Chuyên... Continue Reading →

Blazor: Viết mã C# trên trình duyệt web

WebAssembly đã trở thành một trong tứ trụ của công nghệ web bên cạnh HTML, CSS và JavaScript. Khi mới xuất hiện, chỉ có một vài ngôn ngữ cấp cao như C, C++ hay Rust có thể thực thi trực... Continue Reading →

Cấu trúc trang web HTML

Cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML như sau: Thẻ DOCTYPE <!DOCTYPE> phải được đặt đầu tiên trong HTML, nó đứng trước thẻ <html>. Khai báo <!DOCTYPE> không phải là 1 thẻ HTML, nó là chỉ dẫn cho... Continue Reading →

Thẻ HTML

Khái niệm về thẻ HTML Thẻ HTML Các thẻ (tags) dùng để báo cho  trình duyệt cách  thức trình bày văn bản trên màn hình hoặc dùng để chỉ một mối liên kết đến các trang khác, một  đoạn  chương... Continue Reading →

Tạo và thực thi trang web HTML

Một số quy ước đặt tên cho tập tin HTML Các trang web được tạo từ ngôn ngữ HTML (viết tắt của Hyper Text Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản); Nội dung HTML được soạn thảo... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: