Để sống thành công hay hạnh phúc nhiều hơn, chúng ta cần có những mục tiêu rõ ràng, cụ thể trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 2 năm, …Tuy nhiên, theo Tim Ferriss, quan trọng hơn việc xác lập các mục tiêu chính là xác định những nỗi sợ hãi lớn nhất trong mỗi người. Tim đề xuất áp dụng phương pháp của những nhà tư tưởng Khắc kỷ (Stoicism) đó là hãy dành thời gian để suy nghĩ về những điều đáng sợ hay tồi tệ nhất có thể xảy ra và cùng với đó là những giải pháp. Việc chuẩn bị trước về mặt “tư tưởng” hay có thể là một số hành động “tự nguyện” (ví dụ như “nghèo nàn tự nguyện”) sẽ giúp mỗi người cảm thấy bình thản hơn và quan trọng hơn chúng ta nhận thấy rằng, mọi sợ hãi trong mỗi người chúng ta thường bắt nguồn từ trí tưởng tượng hơn là thực tế. Với nỗi sợ hãi, Tim đã áp dụng cụ thể bằng cách chia tờ giấy thành 3 cột như sau:

Define Prevent Repair
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

.4

1.

2.

3.

4.

 

Cột Define: liệt kê ra tất cả những trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra

Cột Prevent: liệt kê ra các giải pháp ngăn chặn các trường hợp trong cột thứ nhất xảy ra

Cột Repair: nếu các trường hợp trong cột thứ 1 thật sự xảy ra thì chúng ta có những giải pháp nào để khắc phục hậu quả.

Thực hành thường xuyên (có thể tham khảo phương pháp chia 3 cột từ Tim) sẽ giúp chúng ta tự tin hơn trong mọi vấn đề của cuộc sống.