Một cách khác để làm việc với LINQ là sử dụng phần mềm LINQPad. Ưu điểm của LINQPad là nhỏ, gọn, và cũng hỗ trợ rất nhiều tính năng. Có thể download LINQPad và tham khảo các tính năng của nó tại trang linqpad.net:

Để ý rằng, có hai phiên bản LINQPad là LINQPad 4 và LINQPad 5. Sử dụng phiên bản nào phụ thuộc vào phiên bản .NET Framework mà bạn cài đặt trên máy mình. Tôi cài sẵn .NET Framework 4.5 nên sẽ dùng LINQPad 4. Sau khi download và cài đặt thành công, giao diện LINQPad trông như sau:

Trong LINQPad, chúng ta có thể viết LINQ bằng các ngôn ngữ .NET như C#, VB, hay F#:

Thực thi LINQ trong LINQPad:

Trong Language chọn C# Program sẽ xuất hiện giao diện như sau:

  • Trong phương thức Main() viết dòng mã sau:

  • Nhấn nút Execute (F5) để thực thi đoạn mã và hiển thị kết quả:

Để viết bằng VB, chúng ta tạo một truy vấn mới bằng cách nhấn vào nút +, trong Language chọn VB Program, copy đoạn mã VB ở trên đặt trong phương thức Main:

  • Nhấn nút Execute (F5) ( ) để thực thi đoạn mã và hiển thị kết quả:

Thực thi ngay lập tức (C#)

Thực thi ngay lập tức (VB)

< Môi trường và truy vấn LINQ đầu tiên