Với nền tảng .NET CORE , Microsoft đã cho thấy khả năng “thích nghi” với xu thế mã nguồn mở của mình. Và với nền tảng này, một ngôn ngữ đã nổi tiếng từ lâu lại có điều kiện trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất – C#.

Bài viết “Why .NET Core Made C# Your Next Programming Language to Learn” giải thích tại sao chúng ta nên học C# để làm việc trên nền tảng mới mẻ của Microsoft.