Từ khi mới ra đời cho đến gần đây, Microsoft luôn “dị ứng” với khái niệm ‘mã nguồn mở’ (open sources). Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng mã nguồn mở đã buộc Microsoft phải thay đổi cách tư duy. Ngày 27/6/2016, Microsoft đã cho ra đời .NET CORE 1.0, ASP.NET CORE 1.0 (ASP.NET 5), ENTITY FRAMEWORK CORE 1.0 cho Windows, OS X và Linux. DOT NET CORE là một nền tảng đa nền, mã nguồn mở, mô đun để tạo các ứng dụng web, các dịch vụ (microservices), các thư viện (libraries) và các ứng dụng console.
Xem chi tiết tại: blogs.msdn.microsoft.com.
Xem thêm các bài viết của chuyên gia về DOT NET CORE.