Với sự bùng nổ của mạng Internet và các sản phẩm, dịch vụ web, việc bảo mật là vô cùng khó khăn. Với vai trò tiên phong của mình, Google luôn nghiên cứu để hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ không những đa dạng về chủng loại, tính năng, mà còn an toàn hơn. Một vài chia sẻ về vấn đề bảo mật được thể hiện qua bài viết The foundation of a more secure web đăng tải trên blog của Google.