Những ai học và làm việc trong lĩnh vực thiết kế và lập trình web đều không thể không biết ngôn ngữ JavaSript. Ra đời từ năm 1995, JavaScript đã được phổ biến rộng rãi trên nhiều websites, tài liệu từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên, với quá nhiều nguồn thông tin (websites, tài liệu,…) như hiện nay cũng khiến những người bắt đầu học JavaScript gặp nhiều khó khăn để chọn cho mình một cuốn sách hay một trang web nào đó thực sự chất lượng để bắt đầu. Sau đây là một số websites, bài viết và các cuốn sách theo tôi là chuẩn cho người bắt đầu:

Các websites:

 1. w3schools.com
 2. tutorialspoint.com
 3. developer.mozilla.org

Các bài viết nhập môn:

 1. Learning JavaScript in small bites (Matt Might)
 2. JavaScript For Beginners
 3. JavaScript Summary
 4. Introduction to Object-Oriented JavaScript
 5. Debugging JavaScript

Các cuốn sách nhập môn:

 1. JavaScript: the good parts
 2. Simply JavaScript
 3. JavaScript Step by Step

Học JavaScript cùng tôi >