Microsoft vừa tung ra nền tảng DOT NET CORE như là một giải pháp ‘thích nghi’ với cộng đồng mã nguồn mở, thì Red Hat, nhà cung cấp giải pháp mã nguồn mở hàng đầu thế giới, vừa cung cấp một giải pháp nhằm liên kết những người lập trình Java và những người lập trình Visual Studio (Microsoft). Sự kiện này càng chứng tỏ ‘cái duyên’ giữa Microsoft và cộng đồng mã nguồn mở. Một sự ‘dịch chuyển ‘ tư duy để tồn tại của các ‘đại gia’ công nghệ. Chi tiết xem tại www.infoworld.com