Mỗi ngày đọc một vài bài viết “hay” trên internet như một cách để cập nhật kiến thức, xu hướng, công cụ, lời khuyên từ các chuyên gia, cộng đồng. “Hay” ở đây là nhu cầu nội tại từ cá nhân.

Năm 2021

Năm 2022