Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

Sách 2021

Napoleon Bonaparte (Etacler)

Khi gõ ‎Napoleon Bonaparte trên Google, tôi nhận được gần 29 triệu liên kết liên quan từ khóa này Nếu gõ riêng napoleon, có gần 139 triệu liên kết Một vài thao tác đơn giản trên chỉ để chứng minh... Continue Reading →

Loài tinh tinh thứ ba

Xuất hiện cách đây 3000.000 năm nhưng phải 2.500.000 năm về trước mới xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên về công cụ bằng đá cực kỳ thô sơ. Trong vòng 1.500.000 năm tiếp theo, chúng ta vẫn chỉ sống... Continue Reading →

Chuyện phiếm sử học

Sử quan nho thần trong khi hạ bút để tuyên dương thánh giáo đã gạt hẳn những sự kiện xảy ra trái với ý thức hệ của mình. Người sau biết được những mảnh vụn rải rác là nhờ sự... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: