Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

Sách 2019

Reafactoring: Improving the Design of Existing Code

Những người tiên phong (The Innovators)

Giới thiệu Trong khoảng hơn một thập kỷ tính từ đầu những năm 1970, mạng và máy vi tính cá nhân phát triển độc lập với nhau. Đến cuối thập kỷ 80, chúng mới bắt đầu xích lại gần nhau... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: