Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

Kotlin

Học lập trình Android với Kotlin (Video 2)

https://www.youtube.com/watch?v=MiTlV8JJtNI&t=688s

Học lập trình Android với Kotlin (Video 1)

Trong bài viết Nhập môn Kolin trong Android Studio 3.X (3.0 trở lên) chúng ta đã biết cách làm việc với ngôn ngữ Kotlin trong môi trường Android Studio 3.X. Phần tiếp theo cho bài viết này sẽ là các... Continue Reading →

Nhập môn Kolin trong Android Studio 3.X (3.0 trở lên)

Tại sao là Kotlin? Ngôn ngữ Koltin đã được gã khổng lồ Google xem là ngôn ngữ ưu tiên trong việc phát triển ứng dụng Android (xem tại https://techcrunch.com/2019/05/07/kotlin-is-now-googles-preferred-language-for-android-app-development/?fbclid=IwAR23PjsMeG0lrnjyzDG1Y2i0YtAtOkKhXtuAPlxInsRaomO8TXUbSDGvFfc ). Có nhiều lý do để Google đưa ra quyết định... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: