Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

jQuery Mobile

jQuery Mobile: Làm việc với các sự kiện (events)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ làm việc với các sự kiện trong jQuery Mobile. Các sự kiện ở đây là các sự kiện vật lý bao gồm: tap và taphold: tap là sự kiện chạm (touch) nhanh màn... Continue Reading →

jQuery Mobile: Sử dụng các tiện ích và các phương thức JavaScript

Qua các bài trước, chúng ta đã thấy được jQuery Mobile có thể làm gì giúp chúng ta tạo một giao diện website tương thích với các thiết bị di động. Tuy nhiên, có một vài thời điểm, chúng ta... Continue Reading →

jQuery Mobile: Hộp thoại, bố cục dạng lưới và khả năng thu gọn hay mở rộng nội dung

Các hộp thoại (dialog) Để tạo các hộp thoại trong jQuery Mobile, chúng ta dùng hai thuộc tính là data-rel và data-dialog. Thuộc tính data-rel được gán đến giá trị là dialog được thêm đến liên kết mà từ đó... Continue Reading →

jQuery Mobile và HTML Forms

Form là thành phần không thể thiếu đối với một website. jQuery Mobile cung cấp hai cải tiến quan trọng cho các HTML Form: Thứ nhất, tất cả các form sẽ submit dữ liệu qua Ajax. Điều này có nghĩa... Continue Reading →

jQuery Mobile: Danh sách

Tạo một danh sách Chúng ta có thể tạo một danh sách bằng ngôn ngữ HTML dùng ol (danh sách có thứ tự) hay ul (danh sách không thứ tự) và phần việc định dạng giao diện danh sách trông... Continue Reading →

jQuery Mobile: Thanh điều hướng (navigation bar)

Thanh điều hướng Trong bài trước, chúng ta đã làm quen với các nút trên vùng header và footer. Tuy nhiên, với jQuery Mobile, chúng  ta có thể tạo các thanh điều hướng, một công cụ hiệu quả hơn so... Continue Reading →

jQuery Mobile: header và footer

Header Trong các bài viết trước về jQuery Mobile, chúng ta có thể dễ dàng thêm header của trang dùng thuộc tính data-role trong thẻ div như sau: Kết quả Chúng ta có thể làm cho header đẹp hơn bằng... Continue Reading →

jQuery Mobile: các thuộc tính data-title, data-prefetch và data-transition

Thuộc tính data-title Sao chép các đoạn mã từ tập tin test.htm trong bài liên kết và hiệu ứng Ajax và lưu thành tập tin jQueryMobileDemo.html, sử dụng lại tập tin contact.html. Thực thi tập tin jQueryMobileDemo.html vừa tạo trong... Continue Reading →

jQuery Mobile: các liên kết và hiệu ứng Ajax

Hiệu ứng Ajax Trong tập tin test.html ở bài Thêm nhiều trang đến một tập tin HTML dùng jQuery Mobile, chúng ta đã tổ chức nhiều trang trong cùng một tập tin và thực hiện liên kết giữa các trang... Continue Reading →

Thêm nhiều trang đến một tập tin HTML dùng jQuery Mobile

Dùng data-role và id Trong bài Phân vùng với jQuery Mobile, chúng ta đã làm quen với thuộc tính data-role giúp việc phân vùng hiệu quả hơn với jQuery Mobile. Thuộc tính data-role cũng hữu ích trong việc thêm nhiều... Continue Reading →

Phân vùng với jQuery Mobile

Thuộc tính data-role Một trong những lưu ý quan trọng khi thiết kế một trang web dùng ngôn ngữ HTML là phải chú ý phân vùng. Điều này không những giúp người thiết kế web có thể dễ dàng trong... Continue Reading →

Sử dụng thư viện jQuery Mobile

Giới thiệu Giao diện web hiện đại phải có khả năng thay đổi theo kích thước màn hình từ máy tính bàn (desktop) đến máy tính bảng (tablet) và điện thoại di động (smartphone) – tức là responsive web.  Bạn... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: